Управителният съвет на Национален фонд „Култура“ поставя финансиране от 80 милиона под въпрос, интелектуалци пуснаха петиция

 Управителният съвет на Национален фонд „Култура“ поставя финансиране от 80 милиона под въпрос, интелектуалци пуснаха петиция

Снимка: Национален фонд „Култура“

Интелектуалци пуснаха подписка с искане за незабавни действия на управителния съвет на Национален фонд „Култура“, чието поведение може да доведе до загуба на почти 80 милиона лева по Националния план за възстановяване и развитие на България.

За проблем с управителния съвет на Национален фонд „Култура“, алармират интелектуалци. Според тях, част от членовете на съвета съзнателно блокират назначаването на нов изпълнителен директор, въпреки че стария вече е подал оставка. По този начин те пречат на осъществяването на важни реформи във фонда – необходимо условие той да получи финансиране от 79 693 000 лева по Националния план за възстановяване на България.

Интелектуалците коментират, че казусът е доста сходен с този с Надзорния съвет на Българската банка за развитие и настояват за незабавна реакция. Те вече са пуснали Петиция с искания за незабавни действия на УС на НФК за назначаване на нов директор и стартиране на реформа в НФК.

Ето какво е написал авторът на петицията Димитър Стефанов:

Настояваме за незабавни действия на УС на НФК за назначаване на нов директор и стартиране на реформа в НФК    

Реформата на Национален фонд „Култура“ е част от реформите, залегнали в Националния план за възстановяване и развитие на България, който ще донесе на сектор Култура 79 693 000 лева. Включването на сектор Култура в плана стана възможно благодарение на съвместна инициатива на независимия културен сектор и общините. За да бъдат  получени средствата по този план, културният сектор и в частност Национален фонд „Култура“, основен администратор на средствата, трябва да стартира своята дълго отлагана реформа и така да гарантира своето модернизиране и максимално ефективното изпълнение на заложените в плана задачи.   

На 23.06.2021 г. оставката на дългогодишния изпълнителен директор Борислав Геронтиев бешe приета. От тогава УС на НФК провежда  три заседания, на които не избира нов директор, макар да знае, че с това рискува да лиши от тези средства българската култура.

 Защо незабавния избор на директор, макар и за срок от 6 месеца, е толкова важен?  

НФК не би могъл да започне своето реформиране, ако няма директор, който да проведе този процес. За задействане на първите структурни промени във фонда са необходими около шест месеца оперативно време. Ако очакваме първите плащания по Плана за възстановяване и развитие да бъдат преведени преди края на годината, то липсата на директор на Национален фонд „Култура“ в средата на месец юли поставя в риск изпълнението на тази част от общия национален план. Ако даден сегмент от Плана на държавата се явява като рисков, логичното действие е Министерски съвет да го извади, за да не застраши той целия национален план и плащанията по него. Именно тази съдба грози в момента сектор Култура, благодарение на нерешителността и безотговорното поведение на членовете на УС на НФК.  

Настояваме за незабавни действия от страна на членовете на управителния съвет на Национален фонд „Култура“ за назначаването на нов директор на фонда, който има капацитета да управлява този стратегически важен за културния сектор проект и който да започне незабавна реформа в съответствие със заложеното в Плана за възстановяване и развитие.

Настояваме всеки един от членовете на Управителния съвет да си припомни, че представлява интересите на българските артисти и българската култура и да действа в съответствие с тази отговорност или да напусне незабавно поста си.  

Настояваме за публичен достъп до протоколи и записи на миналите и бъдещи заседания на УС на НФК във всичките им части, които не съдържат конфиденциална информация, свързана с определени проекти.   

Имената на членовете на УС са:

Проф. Велислав Минеков – ПРЕДСЕДАТЕЛ

Боян Ангелов – ЧЛЕН

Проф. Божидар Манов – ЧЛЕН

Весела Христова – Радоева – ЧЛЕН

Георги Керезов – ЧЛЕН

Деница Езекиева – ЧЛЕН

Елиянка Михайлова – ЧЛЕН

Станислав Почекански – ЧЛЕН

Доц. Юрий Дачев – ЧЛЕН

Проф. Сава Димитров – ЧЛЕН

Теодора Дачева – ЧЛЕН 

Линк към плана за възстановяване: https://www.nextgeneration.bg/14

Инициативна група на независим културен сектор

Avatar photo

Имате Думата

https://imatedumata.com

Подобни публикации