Георги Кадиев разкри шокиращи данни за новия директор на НАП

 Георги Кадиев разкри шокиращи данни за новия директор на НАП

Снимка: Георги Кадиев

Румен Спецов е прехвърлил дяловете си във фирма „Гранекс трейдър“, защото е очаквал ревизионен акт от НАП, твърди Георги Кадиев. Според него, това е направено нарочно, защото Спецов е очаквал какъв ще е резултатът от ревизията.

Току що Георги Кадиев разпространи шокиращи данни за новия изпълнителен директор на НАП Румен Спецов. Според Кадиев, времето на продажбата на дяловете на Спецов във фирма „Гранекс трейдър“ на малоимотно лице, съвпада с периода, в който на фирмата е била извършвана ревизия и именно това е подтикнало Спецов към продажбата. Според Кадиев, това е достатъчно основание на Спецов да бъде поискана незабавна оставка:

Проверка в публични регистри на НАП и Търговския регистър показва, че настоящият изп.директор на НАП Румен Спецов е продал дяловете си в дружеството Гранекс Трейдър, ЕИК 202283606, на 07.04.2016 г.

Дружеството е било в ревизионно производство към момента на продажбата на дяловете, по всяка вероятност вече е имало и издаден ревизионен доклад. Точната дата на ревизионния доклад и получателят /вероятно Румен Спецов като управител/ може веднага да бъде установено от проверка на НАП, тъй като всички ревизионни доклади са налични в системата от 2012 насам. Там може да се види и точната дата на начало на ревизията и кой е получил уведомлението за ревизия, вероятно отново г-н Спецов, както и периодите, които тя обхваща.

70 дни след продажбата на дяловете на фирмата е издаден Ревизионен акт №Р-22221015006486-091-001/17.06.2016. Актът е издаден на новия собственик и управител Данаил Николов и връчен служебно по чл.32 на ДОПК, който се ползва при ненамиране на лицето на адрес.

Съобщение за връчване - Гранекс трейдър
Снимка: Георги Кадиев


Всичко това означава, че ревизията е стартирала в период, в който Румен Спецов е бил управител и собственик на дружеството, че той е бил наясно с периодите, които тя обхваща, както и с очакваните заключения към момента, в който продава дяловете на фирмата си на малоимотно лице с криминални регистрации. С голяма доза сигурност може да се твърди, че продажбата на дяловете е именно следствие на очакваните резултати от ревизията. В резултат на тези действия фирмата никога не покрива задълженията си и до ден-днешен дължи над 1.5 млн.лв. на НАП.

Тази информация показва недопустимо поведение и според мен е достатъчно основание за искане на незабавна оставка на Румен Спецов като изпълнителен директор на НАП.

Avatar photo

Имате Думата

https://imatedumata.com

Подобни публикации