Георги Кадиев разкри как удобните дела се падат на удобни съдии

 Георги Кадиев разкри как удобните дела се падат на удобни съдии

Няма бели хакери, всичко е в ръцете на обикновените деловодители.

Георги Кадиев разкри схемата, по която значими дела се озовават при удобни съдии. Оказва се, деловодителите са хората, които отговарят за това, и никакви бели и черни хакери.

Ето как описа цялата схема Кадиев:

Фирма иска да заведе иск срещу вас. Фирмата има купен съдия и иска делото да се падне при него. Фирмата си плаща на деловодителка в съда и входира примерно 30 еднакви иска, колкото съдебни състава има в този съд, с поредни вх. номера.

Исковете са без приложено платежно за платена такса. Съдебният компютър автоматично разпределя исковете по ред на вх. номер и всеки състав получава вашия иск. Всеки състав праща на фирмата указание, както е по закон, в 7-дневен срок да се плати таксата или делото се прекратява. Фирмата плаща по указанието само на състава, при който иска да се падне. Останалите указания игнорира.

Така елементарно е заобиколен съдебния софтуер, бели хакери, черни хакери и пр. глупости. Всичко е по закон. Всички са чисти. Делото се пада при купения съдия. Вие губите делото.

Това е действителен случай. Този елементарен трик е известен на деловодителки, съдии, председатели на съдилища. Всички лапат и всички си затварят очите. Отвратително.

Avatar photo

Имате Думата

https://imatedumata.com

Подобни публикации