#КОЙ охранява Доган, питат от „Демокрация и законност“

 #КОЙ охранява Доган, питат от „Демокрация и законност“

От гражданското сдружение „Демокрация и законност“ се питат вярно ли е, че Ахмед Доган все още се охранява от Националната служба за охрана и #КОЙ допуска това! Според тях, 24 охранители се грижат за сигурността на политика – диригент на прехода. Те вече са отправили и официално запитване към началника на НСО, но той е отказал да отговори!

Вярно ли е, че Националната служба за охрана все още охранява почетния председател на ДПС Ахмед Доган? Въпрос, който повечето медии избягват, но който се нуждае от незабавно изясняване в името на данъкоплатците. По данни на неподопечни медии, в охраната на Доган са ангажирани 24 гарда на НСО, което ни струва над два милиона лева.

С разбирането, че няма да получи пряк отговор на този въпрос, Гражданско сдружение „ДЕМОКРАЦИЯ И ЗАКОННОСТ“ постави по реда на ЗДОИ шест свързани въпроса на Началника на НСО, отговорите на които биха дали основание за съответния извод. Със свое решение № 1402 от 09.06.2021 г., началникът на НСО е отказал достъп до информация по пет от тях. Така без отговор остава и най-съществения от тези въпроси: постъпвало ли е писмено искане от Ахмед Д. Доган за преустановяване на охраната му?

Съгласно ЗНСО и ППЗНСО, охраната се преустановява само в два случая:

1/ ако застрашеното лице се откаже от охрана;

2/ по решение на комисията по чл. 23 от ЗНСО (когато отпаднат основанията за осъществяване на охраната).

Почетният председател на ДПС не е оповестявал публично отказ от охраната на НСО, което налага извода, че продължава да ползва същата. Изхождайки от популистката практика на системните партии, съвсем не допускаме неоповестяването на такова решение.

От друга страна, липсва информация, че комисията е приела решение за преустановяване охраната на Доган. Преди около единадесет месеца Бойко Борисов е написал в своя профил във Фейсбук, че настоява за сваляне охраната на Ахмед Доган и Делян Пеевски. И съобщава, че е разпоредил на главния секретар на МВР и председателя на ДАНС да гласуват „за“ на заседание на комисията. Липсата на официална информация дължим на ограниченията, които разпоредбите на ЗЗКИ налагат.

Радикално решаване на проблема би се постигнало с прецизиране разпоредбата на чл.22, ал.1 от ЗНСО, която изброява лицата имащи право на охрана. И по-специално нормата на т. 4: „други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката“. Считаме, че бъдещите народни представители, ако решат да проявят здрав разум, биха могли да ни освободят от бремето да заплащаме охраната на персони, чието имуществено състояние е достатъчно, за да заплащат за своя сметка охраната на драгоценната си личност.

Avatar photo

Имате Думата

https://imatedumata.com

Подобни публикации