Изменение в закон странно напомня на опит да се опазят сараите на Доган

 Изменение в закон странно напомня на опит да се опазят сараите на Доган

Снимка: Google Maps

Предложение за изменение в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, подозрително напомня на опит за запазване на сараите на Доган.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, № 002-01-70, внесен от Министерския съвет на 7 декември 2020 г., и приет на първо гласуване на 16 декември 2020 г. от парламентарната Комисия по земеделието и храните е на път да разбуни духовете със странни поправки и препратки към Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, които нямат място в този закон, и които повдигат редица въпросителни за връзка между изменението и сараите на Доган.

Това е откъсът от законопроекта, който изглежда притеснителен и би могъл да стане обект на твърде широко тълкуване, включително относно сгради, които би трябвало да бъдат съборени:

Предложение на нар. пр. Иван Вълков (Герб-Бургас) и група народни представители: 1. Създава се нов § 118 със следното съдържание:

§ 118 В Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България: Създава нов в чл. 112у със следното съдържание:

Чл112у:

(1) Строежи или части от строежи, представляващи сгради за сезонно ползване построени до влизане в сила на този закон в селищни образувания, попадащи в територии, граничещи с териториите на рибарските пристанища по чл.107 от този закон или на специализирани пристанищни обекти за обслужване на риболовните дейности по чл.111а от този закон не подлежат на премахване, ако са допустими по този закон и ако едновременно са налице и следните условия:

1. строежите попадат в територия с одобрен общ устройствен план или териториалноустройствен план и подробен устройствен план, с показатели на застрояване

2. строежите са с показатели за застрояване съответстващи на показателите по одобрения ПУП.

3. строежите съответстват на общата структура и преобладаващия режим на територията, в която са изградени, установени с действащ общ устройствен план или териториалноустройствен план, както и на предвижданията установени с действащ подробен устройствен план;

4. строежите поради естественото износване или други обстоятелства не са опасни за здравето и живота на гражданите, не са негодни за използване, не са застрашени от самосрутване, не създават условия за възникване на пожар и не са вредни в санитарно-хигиенно отношение.

5. Производства започнати до влизането в сила на този закон се прекратяват.

Невинно изглеждащата поправка е включена в раздел IV. на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България – Изграждане на нови пристанища и специализирани пристанищни обекти, разширение, реконструкция и рехабилитация на пристанища и специализирани пристанищни обекти.

Поправката поражда някои въпроси:

– Какви са мотивите да се добавя допълнителен член, касаещ строежите около пристанища, каквито например са сараите на Доган?

-Какво точно е територия граничеща с рибарските пристанища, каквато е например територията около рибарското пристанище в Росенец, което се намира само на 2 км по права линия от сараите на Доган?

-Защо подобна промяна се прокарва през този закон, а не чрез Закона за устройството на територията?

Всъщност, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията потвърждава, че около поправката витаят твърде много въпросителни в свое становище, входено в Парламента на 13 януари.

От министерството уточняват, че предполагат, че става дума за регламентиране на режим на търпимост за строежи и части от строежи в територии, граничещи с рибарски пристанища. Те добавят, че включването на подобни разпоредби в специален закон противоречи на Закона за нормативните актове и препоръчват поправките да се включат в Закона за устройство на територията.

Какво налага подобни предложения и кой биха обслужили подобни промени са въпроси, чието развитие ние ще следим с интерес, особено ако поправките стигнат до пленарна зала. Тъй като казусът изисква сериозно проучване, вече са информирани адвокати и политици, които са заинтересовани от него и ще го разгледат в пълни детайли.

Очаквайте подробности!

Avatar photo

Имате Думата

https://imatedumata.com

Подобни публикации